top of page
eu sredstva.tif

NAZIV AKTIVNOSTI

»NAKUP DVOOSNE VEČLISTNE KROŽNE ŽAGE«

 

JAVNI RAZPIS:

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

 

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI:

Žaga Ogrinec, Simon Ogrinec s. p. je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6: Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017. Podjetje bo v okviru naložbe izvedlo nakup lesno predelovalne opreme - dvoosne večlistne krožne žage. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj izvedbe naložbe je povečati proizvodne zmogljivosti, produktivnost v podjetju Žaga Ogrinec, Simon Ogrinec s. p. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. S pomočjo naložbe se bo povečalo dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom. Naložba prispeva tudi k doseganju okoljskih ciljev.

Rezultata naložbe sta novo delovno mesto v podjetju, ki sta neposredno povezani z naložbo in nova oprema za predelavo lesa v podjetju.

 

POVEZAVE:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

bottom of page